Kontakt

Kontakt

Projekt realizuje
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontakt:

Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc
Vrátnice  – 585 637 111,  585 637 005