Jak výzkum probíhá?

Výzkum je realizován metodou DIPEx, která vznikla na Univerzitě v Oxfordu a postupně se rozšířila do mnoha zemí po celém světě. Je založena na rozhovorech mapujících subjektivní zkušenosti lidí s danou nemocí či poruchou. V rámci výzkumu budou realizovány rozhovory, které se zaměří na to, jak ADHD u dětí ovlivňuje život jedince. Rozhovory budeme realizovat nejen s dětmi s ADHD, ale také s rodiči dětí s ADHD a příslušnými pedagogy/asistenty pedagoga.

Co je metodika DIPEx?

Kvalitativní metodika DIPEx byla založena vědeckým týmem na univerzitě v Oxfordu. V současnosti je DIPEx rozšířen do 13 zemí světa. Výzkum cílí na oblasti, které souvisejí se zdravím, nemocí a celkovou kvalitou prožívání. Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) je jediným pracovištěm v ČR, které je držitelem licence k využívání výše uvedené metodiky (metodika je rovněž certifikována MPSV). OUSHI je díky získání licence a prováděnému výzkumu plnohodnotným členem mezinárodní sítě výzkumných týmů využívajících DIPEx.

Prvním krokem při aplikování DIPEx je realizace rozhovorů s lidmi, kteří mají určitý zdravotní problém. Následuje analýza dat. Témata, která jsou pro participanty nejdůležitější (to se určí na základě tematické analýzy), se zveřejňuje na internetových stránkách (vše, co jsme zjistili k danému tématu).

Shrnutí významných momentů ze zaznamenané zkušenosti každého participanta jsou doplněna o ukázky z rozhovorů (video/audio/text – záleží na volbě participanta). Takto získané materiály a informace mohou využívat další pacienti, lékaři, zdravotníci, psychologové, studenti podobných oborů či další lidé, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Prvním tématem, které jsme v ČR pro tyto webové stránky zpracovali, je stárnutí a rakovina prsu. Tyto moduly můžete najít na www.hovoryozdravi.cz.