Co to je duševní zdraví

Co to je duševní zdraví

Ptali jsme se odborníků a rodičů, jak vnímají pojem duševního zdraví, a to konkrétně u dětí. Postupně se vyjadřovali, co pro ně tento výraz znamená, co je klíčové pro dobré duševní zdraví i jak poznají, jestli se duševní zdraví u dětí zhoršuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje duševní zdraví jako „pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity“ (NZIP, 2021). V odpovědích na otázku, co to je duševní zdraví u dětí, se objevilo několik klíčových témat. 

Obsah stránky:

Duševně zdravé dítě adekvátně reaguje na krizové situace a stres 

Někteří rodiče a odborníci uváděli, že pro ně dobré duševní zdraví znamená, že dítě adekvátně reaguje na podněty, které k němu přichází. To zmiňovala i Alena, která vysvětlovala, že duševně zdravé dítě ví, že krize existují, nepřehlíží je, ale umí těmto krizím čelit relativně v pohodě. Podle Leni je duševní zdraví určitý psychický stav, při kterém dítě už umí efektivně zvládat stres nebo se to dovede naučit. 

Miroslav spojoval duševní zdraví se zralostí vývoje.

Tom vyzdvihoval ve spojení s duševním zdravím vyrovnanost.


Duševní zdraví je pocit pohody 

Často z úst účastníků výzkumu zaznívalo, že duševní zdraví mají spojené s pocitem pohody, která dovoluje dítěti spokojeně fungovat v jeho životě. Pro Terku bylo duševní zdraví charakterizováno jako psychická pohoda, při které lze žít běžným způsobem a dobře. Pro Lenku představuje duševní zdraví pocit pohody, který se projevuje i navenek, například úsměvem na tváři.

Barbora zmínila sebevědomí a pocit pohody v sociálním prostředí.
Stanislav považoval za základ duševního zdraví bezpečí a sounáležitost.


Duševní zdraví během pandemie COVID-19

V odpovědích se objevilo téma duševního zdraví během pandemie COVID-19. Zazněl názor, že během této pandemie se zapomnělo na starší děti, které bychom mohli nazvat jako mladé dospělé. V důsledku on-line výuky byli vytrženi z přirozeného sociálního prostředí a nemohli se učit navazovat sociální vazby, což mohlo vést ke zhoršení jejich duševního zdraví. Podle účastníků výzkumu se kvalita duševního zdraví se u dětí a mladých dospělých zhoršuje.

Lenka vzpomínala na pandemií COVID-19 a dopad na duševní zdraví.