První příznaky

První příznaky

Obvykle se podezření na duševní onemocnění objevilo v souvislosti se specifickými potížemi nebo nestandardním chováním. Některé potíže souvisely s neurovývojovými poruchami. Někteří rodiče zaznamenali první příznaky duševních obtíží už v útlém věku dítěte. U jiných dětí se začaly projevovat první známky potíží při nástupu do školky nebo školy a u několika předcházela prvním potížím nějaká závažná změna v životě nebo událost, například traumatický zážitek. V mnoha případech se pak nestandardní projevy zhoršovaly postupně natolik, že rodiče vyhledali odbornou pomoc. 


Potíže v raném věku

Někteří rodiče si všimli, že s jejich dítětem není něco v pořádku, už v útlém dětství. U několika dětí se objevovaly obtíže v sociálním zapojení a chování připomínající poruchu autistického spektra, zatímco u jiných dětí se objevila už v raném věku neobvyklá hladina energie a neschopnost spánku, což bylo doprovázeno chováním odlišným od ostatních dětí v rodině. Peťa zaznamenala první příznaky autismu kolem 15. měsíce dcery, projevovaly se jako ztráta očního kontaktu, nezájmu o hračky a atypické chování. S postupem času se projevovala další specifika spojená s touto poruchou. Někdy se potíže projevovaly postupně a prohlubovaly se. Například u syna Zdenky, který byl neslyšící, se postupně projevovaly obtíže spojené s deprivací a poruchou attachmentu.

Pavlova dcera měla odmalička projevy, které ukazovaly na poruchu autistického spektra.

Potíže Annina syna byly patrné už v době, kdy začal chodit a výrazněji se projevily ve školce.

Potíže po nástupu do předškolního a školního kolektivu

V dalších případech byly zaznamenány odlišnosti v chování ve srovnání s vrstevníky po nástupu do školního kolektivu. První příznaky se v tomto věku projevovaly formou psychických či behaviorálních obtíží. Rodiče zaznamenali problémy s adaptací na školku či školu a obtíže ve vztahu k učitelkám nebo potíže v kolektivu. Někdy to byly učitelky, kdo informoval rodiče o tom, že s dítětem možná není něco v pořádku.

Regina na synovi nic zvláštního nepozorovala. 

Kamile připadal syn jiný než ostatní.

Potíže v období dospívání

V několika případech byly symptomy spojeny s přechodem na střední školu, což mohlo souviset s hormonálními změnami a projevovalo se jako emoční výkyvy, depresi a ztrátu kontroly nad myšlenkami. Tyto změny se projevovaly afektivními záchvaty, obtížemi v komunikaci a emocionální nestabilitou. Někteří rodiče pozorovali neschopnost svých dětí přizpůsobit se změnám a problémy zvládat emoce. Spouštěčem potíží Martinina syna byl traumatický zážitek.

Václav zjistil, že má dcera psychické problémy, když si všiml následků sebepoškozování.