Život rodiny

Život rodiny

Z rozhovorů s rodiči vyplynulo, že duševní onemocnění nebo potíže v oblasti duševního zdraví mělo obvykle významný dopad na život celé rodiny. Rodiče museli čelit mnoha výzvám v péči a výchově, které úzce souvisely s tím, jaké potíže konkrétně dítě mělo, a jak se projevovaly. Rodiny se snažily přizpůsobit svůj život potřebám dítěte, což mnohdy ovlivnilo jejich pracovní život, finanční situaci, rodinné i partnerské vztahy a volný čas. Zátěž pro rodinu souvisela zejména s mírou nároků na speciální potřeby rodiny a typem potíží nebo na diagnóze.


Pracovní život a finance

V některých případech, například v případě Martiny, pracovní život rodičů potíže dítěte vůbec neovlivnily. Jindy měly potíže drobný dopad související s častějšími absencemi v zaměstnání nebo celkovým úbytkem energie vedoucím ke snížení motivace k práci. Některé ženy musely nebo zvolili možnost zůstat déle na rodičovské dovolené. Kvůli zvýšeným nárokům na péči o dítě se některé rozhodly změnit zaměstnání nebo snížit pracovní úvazek. Situace je donutila volit zaměstnání, která umožňují pružný pracovní režim a věnovat se potřebám svého dítěte, což často zahrnuje pravidelné návštěvy lékařů a terapeutů. Zdenka hovořila o tom, že díky svému dítěti našla inspiraci k dalšímu studiu. Tato zkušenost jí otevřela nové možnosti, které si nikdy předtím nepředstavovala. Kiki měla práci, která jí umožňovala flexibilitu v časovém plánování, aby se mohla lépe starat o svého syna. Přestože tento vliv na pracovní stránce nebyl tak výrazný, připustila, že její zkušenosti s vlastním dítětem ovlivnily její rozhodnutí pracovat v sociálních službách.

Změna práce nebo plné vytížení péčí o dítě mělo pak negativní dopad do oblasti financí, zejména pokud žena byla s dítětem sama. Rodiče se snažili věnovat co nejlepší péči svým dětem, což vedlo v některých případech k dodatečným nákladům. Syna Kiki nebylo možné nechávat v družině vzhledem k poruše autistického spektra, proto musel manžel flexibilně pracovat, aby ho mohl vyzvedávat, což znamenalo nižší příjem a omezené možnosti přivýdělku. Přestože rodiče většinou nežádali o žádné příspěvky ani dávky, vyplývalo z jejich vyprávění, že finanční zátěž byla patrná, hlavně při některých diagnózách a speciálních potřebách dětí. Zdenka pobírala příspěvek na péči, vyřídila synovi průkaz OZP (průkaz osoby se zdravotním postižením) a příspěvek na mobilitu.

Renáta musela najít flexibilnější zaměstnání. 

Vztahy 

Sociální okolí bylo rodičům často velkou oporou. Někteří rodiče ale hovořili o tom, že docházelo k rozporům a neshodám mezi členy rodiny v reakci na potíže dítěte. Konflikty vznikaly se samotným dítětem, mezi sourozenci, mezi rodiči. Ve více případech také z důvodu nepochopení došlo ke zhoršení vztahů se širší rodinou. 

Mnozí rodiče čelili obtížím ve svých partnerských vztazích a intimním životě kvůli zvýšenému času a pozornosti věnovanému dítěti, které mělo potíže. Mnoho rodičů procházelo obdobím intenzivní únavy a vyčerpání, což mohlo mít vliv na jejich intimní život. Nedostatek podpory od rodiny nebo možností vyjádřit své potřeby působilo další stres.V některých případech došlo také k rozchodu rodičů, které mohlo, ale nemuselo být přičítáno zvýšeným nárokům na péči o dítě. Někteří rodiče pak prožívali osamělost a měli problémy najít čas a energii na hledání nových partnerských vztahů. Někteří rodiče však sdíleli, že jejich partnerský vztah zůstal pevný nebo naopak posílil, což mohlo souviset se vzájemným porozuměním a společným úsilím.

Kristýninu rodinu potíže syna zásadně ovlivnily.

Část rodičů zmiňovala dopad duševních potíží na sourozenecké vztahy. Starší sourozenci museli mnohdy přizpůsobit své chování a očekávání, aby podpořili sourozence se speciálními potřebami. Někteří sourozenci si postupně vytvořili silné pouto, jindy docházelo k sourozeneckým šarvátkám a neshodám.

Jančin starší syn byl pro svého bratra oporou.

Annu mrzelo, že se syn k bratrovi někdy nechoval pěkně.

Volný čas

Duševní onemocnění nebo speciální potřeby dětí v některých případech měly dopad i na volný čas rodin nebo rodičů. Někteří rodiče zdůraznili, že se snaží zachovat pestrou škálu aktivit s dětmi, i přes výzvy spojené s jejich potížemi. Většina běžných aktivit je pro ně byla stále dostupná a rodiny se snažily respektovat individuální zájmy každého dítěte. Ve více rozhovorech však zaznělo, že volný čas samotných rodičů byl někdy negativně ovlivněn. Někteří těžko hledali čas pro sebe, na vlastní koníčky nebo k odpočinku. Omezení možnosti vyrazit na dovolenou nebo na prodloužený víkend v důsledku nedostatku dostupné péče od širší rodiny bylo pro některé náročné.

Zdenka si plánovala aktivity pro sebe i celou rodinu.

Kristýna neměla ani chvilku pro sebe.