Zkušenosti s odbornou péčí

Zkušenosti s odbornou péčí

Ptali jsme se rodičů, jaké mají zkušenosti s odbornou péči pro své děti, ale i sami pro sebe.  Hovořili o různých typech odborné pomoci, jako je psycholog, psychiatr, sociální služby a další. Rodiče popisovali své zážitky s jednotlivými odborníky, a to také to, co si z jednotlivých setkání odnesli. 

Zkušenosti s psychoterapeuty

Řada dotazovaných rodičů měla zkušenost s psychoterapií. Část rodičů návštěvy psychoterapeutů využívala nejen pro své děti, ale také pro sebe. Význam terapie nejen pro dítě, ale pro celou rodinu, popisovala například Zdenka. Když našla správného terapeuta, zjistila, že péče pro rodiče je neméně důležitá. Ideální by podle ní bylo, kdyby terapeuti počítali s celou rodinou bez ohledu na to, kolik je tam dětí, bez ohledu na to, které dítě je zdravé, a které nemocné. Celostní přístup využíval i Václav, který hovořil o tom, že byl u psychoterapeuta s celou rodinou. 

Regině psychoterapie pomohla zvládnout turbulentní období.

Zkušenosti s psychology 

Většina rodičů se během hledání pomoci pro své dítě setkala s psychology. Někteří rodiče přišli s psychologem do kontaktu v rámci stanovování diagnózy pro své dítě. To například popisovala Jana, která nejprve navštívila se synem psycholožku. Ta rodině doporučila další odborníky, kteří později ve spolupráci určili diagnózu. Jiným rodičům psycholog pomohl přijmout diagnózu jejich dítěte, porozumět jí a naučil je, jak lépe s dětmi s touto diagnózou pracovat. Tuto zkušenost měla i Martina, které psycholožka pomohla vyjasnit některé věci, které se jim děly, a hlavně jejich příčinu. Pomohla jim uvědomit si, jak s dítětem pracovat.

Václavově manželce konzultace s psycholožkou pomohla získat klid a jistotu.


Zkušenosti s kvalitou práce psychologů

Rodiče také popisovali kvalitu péče ze strany psychologů. Z rozhovorů vyplynulo, že vždy záleželo na osobnosti daného psychologa a také pomáhalo, pokud panovala shoda v názorech rodiče a psychologa na dítě. Renáta byla s psychologickou pomocí spokojená, dokázala si však představit, že pokud rodič není smířen s diagnózou svého dítěte, mohl by mezi ním a psychologem vzniknout konflikt a negativně ovlivnit spolupráci.

Tom měl různorodou zkušenost s úrovní péče o syna v různých zařízeních.


Zkušenosti s psychiatrem

Část rodičů, kterých jsme se ptali na zkušenosti s odbornou péčí, navštívila psychiatra. Psychiatr byl někdy osoba, která stanovila diagnózu pro jejich dítě a rodiče s ní seznámila. Kamila měla u svého dítěte podezření na autismus, kontaktovala psychiatričku, která jí po vyšetření její domněnku potvrdila. Obdobnou zkušenost měla Anna. Dostala doporučení na psychiatričku, která jejího syna vyšetřila řadou testů, na jejichž konci bylo jasné, že má ADHD.

Peťa vyprávěla o tom, jak psychiatrička odhalila dětský autismus u její dcery.


Přetíženost psychiatrické péče

Rodiče také uváděli, jak je obtížné se k psychiatrovi dostat, protože oborníků je méně, než je současná potřeba na straně potenciálních klientů a pacientů. Tato přetíženost se projevovala v délce objednací lhůty nebo například délce konzultace. Kristýna se s dítětem na první vyšetření k psychiatrovi dostala po čtyřech měsících, a to jen díky svým známým. Navíc měla pocit, že se vytíženost lékařky promítala do snížené kvality péče.

Janča cítila bezmoc, když se marně snažila sehnat odbornou pomoc.


Zkušenosti ze školními zařízeními 

Někteří rodiče také měli zkušenosti s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a se speciálně pedagogickým centrem (SPC). Jednalo se o rodiče, kteří měli děti ve školním či předškolním věku. Obvykle se do těchto zařízení dostali tak, že je tam odkázala škola. V těchto zařízeních rodiče se svými dětmi podstoupili různá vyšetření a testování. Anna vyprávěla, že pedagogicko-psychologickou poradnu jejich syn navštěvoval, protože měl odklad ve škole. Kamile a jejímu synovi poradci v těchto zařízeních pomohli nejvíc ze všech odborníků, které navštívili, a to hlavně proto, že na ně měli dostatek času.

Tom se v SPC setkal s motivovaným pracovníkem s touhou pomáhat.


Zkušenosti se sociálními službami 

Někteří rodiče také využívali určité sociální služby, které jim s péči o jejich děti pomáhaly. Kiki využívala služeb komunitního centra. Peťa měla zkušenost se službou rané péče, když bylo její dítě malé. Poté využívala terénních služeb a služby sociální rehabilitace. V rámci sociálních služeb se rodičům poté podařilo nakontaktovat další odborníky. Někteří rodiče také pobírali dávky a příspěvky.

Zdenka žádala o různé příspěvky.