Zpět na Co to je duševní zdraví

Tom vyzdvihoval ve spojení s duševním zdravím vyrovnanost.

 Textová verze

TOMŮV syn měl diagnostikovanou narušenou komunikační schopnost. …více

Duševní zdraví je podle mě nějaký projev na danou situaci, aby nebyl nějaký přehnaný nebo zvláštní, ale právě zvládání těch situací nebo zvládání těch projevů. Aby člověk nebyl zbytečně podrážděný anebo něco takového, prostě aby měl normální reakci, aby nebyl pokaždé výbušný. Asi tak.

Další zkušenosti:

Miroslav spojoval duševní zdraví se zralostí vývoje.

Tom vyzdvihoval ve spojení s duševním zdravím vyrovnanost.

Barbora zmínila sebevědomí a pocit pohody v sociálním prostředí.

Stanislav považoval za základ duševního zdraví bezpečí a sounáležitost.

Lenka vzpomínala na pandemií COVID-19 a dopad na duševní zdraví.