Zpět na Co to je duševní zdraví

Barbora zmínila sebevědomí a pocit pohody v sociálním prostředí.

 Textová verze

BARBORA vystudovala obor zdravotní sestry a měla zkušenost s dětmi s psychickými potížemi. …více

Rozhodně to je hodně široký pojem a široká oblast. Myslím si, že do toho určitě spadá nějak budování sebevědomí toho dítěte, nějakého zdravého sebevědomí. Taky obecně, aby se to dítě cítilo v pohodě, a to nejenom ve škole, kterou my řešíme primárně, ale i v té rodině. Ve svém volném čase, mezi přáteli a určitě do toho spadá i to, aby ty děti věděly, že vůbec existuje něco takového, že může být něco v nepořádku i v rámci duševního zdraví a aby věděly, že, na koho se můžou obrátit a že vůbec někomu můžou říct, že jim není úplně dobře, že by potřebovaly pomoc.

Další zkušenosti:

Miroslav spojoval duševní zdraví se zralostí vývoje.

Tom vyzdvihoval ve spojení s duševním zdravím vyrovnanost.

Barbora zmínila sebevědomí a pocit pohody v sociálním prostředí.

Stanislav považoval za základ duševního zdraví bezpečí a sounáležitost.

Lenka vzpomínala na pandemií COVID-19 a dopad na duševní zdraví.