Kyberšikana

Kyberšikana

Literatura

  • Rogers, V. (2011). Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Portál.
  • Alena, Č., Lenka, D., Hana, M., Anna, Š., & David, Š. (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Grada Publishing, as.
  • Anna, Š. (2015). Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Grada Publishing as.
  • Eckertová, L., & Dočekal, D. (2013). Bezpečnost dětí na internetu. Rádce zodpovědného rodiče, 1.
  • Kolář, P. M. (2016). Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně. Národní institut pro další vzdělávání.
  • Kolář, M. (2001). Bolest šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Portál, sro.

Internetové zdroje


Neziskové organizace