Adam

Adam

Adam vystudoval žurnalistiku a psychologii. Pracuje jako klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec v oboru klinické psychologie, působí i jako supervizor. Agrese je podle něj přirozená součást osobnosti. Problém nastává, když dojde k jednomu ze dvou extrémů: potlačování agrese nebo její nezdravé projevy. Člověk by měl svou vlastní sílu a agresi poznat, osahat si ji, znát ji.  Zásadní vliv na tvarování osobnosti člověka má kromě genetických dispozic také rodinné prostředí, sociální prostředí a média.


Audio a video

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě
Pro úspěšné řešení agrese je podle Adama důležitá práce s rodinou a také sebereflexe agresora.
Adam učitelům vzkázal, ať hledají cesty práce s žákem a neváhají účastnit se odborných seminářů.