Zpět na Formy agrese

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě

Textová verze


Když si to představíte jako dlouhou přímku, tak na jedné straně máte tendenci k agresi až, až v patologické míře a na opačným pólu zas v podstatě vůbec neschopnost sáhnout k takové výbavě a zkontaktovat se vůbec s nějakou agresi vlastní. Takže myslím si, že to určitě platí i u dětí. Tam je to samozřejmě ještě odlišeno tím, že oni nějakým způsobem se snaží si ten svět osahat vnější a nějak, nějak v něm fungovat, takže experimentují, jo, někdy, někdy experimentují s agresí, s různýma dalšíma věcma, ale už i tam se dá samozřejmě setkat s tím, že u někoho je to z rodiny natolik zastavováno, že v podstatě ani neproběhne takovej ten přirozenej vzdor pubertální, kdy ty děti mají vlastně nárok na to, jako v podstatě svým způsobem destruovat ten vnější svět kolem sebe, separovat se, aby se pak mohli nějakým způsobem vylíhnout jako v dospělou bytost fungující. 


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě