Zpět na Formy agrese

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Textová verze


A potom mi tam lezl po nějakým ocelovým mostě, on kterej prohlašoval, že je ADHD. Takže takhle skončil. A on teda neubližoval nikomu, on víceméně ubližoval sám sobě, to je zajímavý, se rozběhl a běžel hlavou proti skříňce šatní, jo, anebo běžel, nebo se rozběhl v tělocvičně proti stěně a na tu stěnu se rozplácl, udělal takovou žábu, která se rozplácla na stěně. Byl to takovej otloukánek, nebo ne votloukánek, ale byl to takovej klaun, kterej ubližoval sám sobě a třída z toho měla náramnou legraci. No takže s takovýma dětma se bohužel člověk setkává.


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě