Zpět na Formy agrese

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Textová verze


Tazatel: A jaké ty agresivní projevy jsou? S čím se nejčastěji setkáváte u takhle malých dětí? 

Zdeněk: Zase je to hodně rozdílné. U těch malých dětí, tak ty čtyři, pět, šest let, jsou to většinou agresivní projevy vůči buďto rodičům, velice často to bývají projevy vůči sourozencům, a pokud to dítě je v nějakém školském zařízení, tak samozřejmě jsou to agresivní projevy vůči učitelkám nebo dětem. Na tom prvním stupni základní školy v naprosté většině případů to bývají agresivní výpady vůči spolužákům a na tom druhém stupni základní školy se k tomu přidává ještě autoagrese. To znamená, že ta agresivita nebo ta agrese je puštěna dovnitř toho jedince.

Tazatel: To znamená, že to je nějaké sebepoškozování?

Zdeněk: Je to často sebepoškozování, ano. A tady v těch případech v naprosté většině se jedná o impulsivní autoagresi. My rozlišujeme čtyři základní typy autoagresí, ať už je to stereotypní autoagrese, automutilace, kompulsivní autoagrese, ale u tady těch dětí se jedná většinou o impulsivní autoagresi. To znamená, že pod tou autoagresí je vysoké vnitřní napětí. A patologické na té impulsivní autoagresi je to, že to dítě začne bolest vnímat jako uvolňující pocit. A je to skutečně hodně u dětí, které jsou v těch rodinných v těch rodinách psychicky týrány, jsou to děti, do kterých rodiče projektují svoje vlastní nesplněná přání, jsou to hodně přetížené děti třeba, ale jsou to třeba i děti, které trpí nějakou šikanou ve škole, jsou to děti, které třeba žijí ve střídavé péči. Mimochodem děti ve střídavé péči hodně často právě tu impulsivní autoagresi.


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě