Zpět na Formy agrese

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

Textová verze


A já jsem zhruba za měsíc zjistila od jednoho žáka, který vyloženě mi to přišel říct, že taková partička asi čtyř kluků z té třídy velice ošklivě ubližuje jednomu klukovi, spolužákovi, v rámci té třídy, když se převlíkali v šatnách před tělocvikem, že ho různě vyhazovali z šatny, z té místnosti, že mu brali věci, že se mu posmívali, když se v tom tělocviku něco nepovedlo, že teda legrace veliká. A ten kluk to neřekl, v podstatě se stáhl do ústraní a ten jeden jeho kamarád se na to už nemohl dívat a přišel mi to říct. A tak jsme s paní metodičkou prevence podle návodů, co v takové situaci dělat, tak jsme si vyslechly svědky, pár svědků jsme si pozvaly s tím, že se něco takového stalo, abychom vůbec vyzjistily, jestli je to pravda. Protože někdy ty děti vám něco řeknou a taky to pravda být nemusí. Tak jsme tohle to absolvovaly, a tak jsme opravdu zjistily, že čtyři kluci opravdu se škaredě, velice škaredě se chovají tak tomu klukovi, tři se přiznali, čtvrtý se nepřiznal, nebo ne nepřiznal, on se přiznal, ale řekl, že to je v podstatě v pořádku, protože oni jsou silnější. To je takový zvláštní kluk.


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě