Zpět na Formy agrese

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Textová verze


Tazatel: A když se zeptám na projevy toho žáka? Vy jste říkala, že vůči ženám měl nějaký problém. 

Martina: Ano.

Tazatel: Tak jak se to projevovalo? Vůči spolužačkám nebo i vůči učitelkám? 

Martina: Jo, vůči spolužačkám, vůči asistentce, protože v té třídě je asistentka, vůči paní učitelce, tuhle tam byla suplovat jiná paní učitelka. Tak to jsou takové výrazy, že vám je nezopakuju. To je tak neskutečně vulgární, co si teda dovolí dítě ve třetí třídě říct dospělému. A těmi nůžkami samozřejmě nehodí po tom dospělém, ale jsou tam takové ty náznaky. Zatnuté pěsti, on v tu chvíli zatne zuby, úplně vidíte, jak je plný té agrese a stačilo by maličko, aby vybouchnul. Říkám: „Naštěstí“ a ťukám to tady, nikdy ještě nedošlo k žádnému přímému útoku, zatím se to drží v těch vulgarismech, v těch náznacích a doufám, že dál to nedojde. 


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě