Zpět na Formy agrese

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Textová verze


Mně třeba vytanula moje klientka nebo klienti podobný, kdy vlastně se dozvídáme o nich, že se necítí dobře, že jsou k ničemu, že se hodně podceňují a že nevidí smysl svojí existence. A potom se objevuje v jejich vyprávění to, že ten pocit, že si dávají nesplnitelné úkoly, že se vlastně trýzní a jestli to nedokážou, tak se ještě znovu a znovu jako dostávají do té smyčky toho, že jsou vlastně k ničemu, když nedokázali tohle a dávají si tresty. Trest třeba tím, že nebudou spát nebo naopak to je něco jako výzva a musí ji překonat, a když to nedokáží, tak se nějakým způsobem za to obviňují. S tím jídlem, tam je to asi ještě víc než třeba s tím spánkem. Že prostě nebudou jíst, a není to jenom fakt v tom, že by se cítily dívky málo hubené, nebo tlusté, ale že i je to něco v tom, že trest „nebudu, protože jsem něco nezvládla, tak nebudu jíst, nedopřeju si to, protože jinak mi jídlo chutná, ale prostě nebudu, nebudu si dopřávat ty laskominy.“ I to je jedna z věcí, kdy potom v těch rozhovorech s tím klientem, co by nějak mohl zaplašit ten tlak, je zmiňovaný třeba to jídlo, tak se dozvídáme i o tom, že to jídlo je vlastně nějaký trest nebo sebetrýznění.


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě