Zpět na Formy agrese

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy

Textová verze


Tazatel: Setkal ses s nějakým obzvlášť závažným případem agresivity? 

Jirka: Setkal jsem se, dost často. Každý rok asi s nějakým, ale teď asi je ve mně nedávnej incident, kdy se vlastně naši žáci v páté třídě na konci hodiny se pomlátili, začali mlátit, s tím, že vlastně klučina to vyprovokoval. Nejdřív se jenom tak dohadovali, a pak k němu přiběhl, chytl ho, oni tomu říkají „do zámku“ a začal ho mlátit do oka a fakt hrubě, kdy už to nebylo jenom takový to klučicí mlácení, ale už to bylo fakt hodně hrubý a klučina vlastně měl pod okem obří monokl, měl oko celý napuchlý.


Další zkušenosti:

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.

Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků

Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítalaEva Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity

Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě