Magda

Magda

Magda je terapeutka, supervizoka, lektorka, konzultantka a mediátorka. Několik let působí jako ředitelka společnosti provozující krizovou linku. Předtím pracovala v sociálních službách. Ve své soukromé terapeutické praxi pomáhá dospělým, dětem, párům i rodinám hledat jejich vlastní cestu k uzdravení. Kromě práce ji baví lidské příběhy ve formě filmů i knih. Agresivita (nejen) u dětí bývá podle Magdy způsobena tlakem. Ten může vycházet z okolí člověka, nebo může souviset s pocitem vnitřního nenaplnění nebo nepohodlí. Agrese může být ovšem i “voláním o pomoc, podporu”, může odrážet i potřebu člověka mít situaci ve svých rukách. Podle ní u lidí přibývá také agrese zaměřená na sebe – ať už jde přímo o sebepoškozování, nebo o formy sebe-trýznění, například odpíráním si jídla, odpočinku, či naopak přetěžováním se. Magda vyzdvihuje úlohu školních poradenských pracovišť, a je zastáncem toho, aby na školách probíhaly supervize nebo intervize.


Audio a video

Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.
Magda se při řešení situací, ve kterých hrála roli agrese, snažila nejdříve zjistit kontext celé situace.