Zpět na Řešení agresivního chování

Magda se při řešení situací, ve kterých hrála roli agrese, snažila nejdříve zjistit kontext celé situace. 

Textová verze


My se v těchto nebo i dalších případech, kdy se na nás takhle lidé obracejí, snažíme, abychom ty případy nevytrhávali z toho kontextu, to znamená, že nejdřív hledáme ty možnosti pomoci a to řešení v tom, co se děje třeba v té škole. Takže hledáme tam možnosti toho, kdo se o tom už dozvěděl, kdo na to nějak reagoval, jestli jsou tam lidé, kteří by se o tom měli dozvědět a mohli by v té situaci pomohli. A když tato přímá pomoc není, tak potom s klientem hledáme, jak si vlastně říct o nějakou další pomoc. Ale když se podívám na tu agresi, která je u nás zmiňovaná ohledně školy, tak je to většinou agrese právě ve formě šikany od spolužáků, vrstevníků, nebo je to i nějaká pociťovaná agrese vůči dítěti ze strany učitele a dokonce si vzpomínám na jeden případ, kdy s námi chatovala paní učitelka, která cítila, že je proti ní od dětí vystupňovaná nějaká agresivní kampaň. Takže i v těchto případech, když jste se ptal, co s tím, tak hledáme možnosti v rámci toho přirozeného prostředí, a vlastně mapujeme, co se už v tom podniklo, a kdo by ještě to měl vědět nebo kdo by mohl pomoci.


Další zkušenosti:

Arnošt popisoval, jak je potřeba reagovat bezprostředně na agresivní chování dětí.

Pokud učiteli někdo nahlásí podezření na šikanu, je podle Marka důležité, aby si pedagog všechno podrobně zapsal.

Pro řešení agrese u žáků byla podle Martiny přínosná setkání s rodiči nebo výchovná komise.

Dlouhodobou šikanu ve školeJirky pomáhala řešit oblastní metodička prevence.

Zdeněk při řešení šikany pracuje se všemi zúčastněnými osobami.

Podle Jardy je u školní šikany velmi důležité to, jak se k agresi postaví zbytek třídy.

Pro úspěšné řešení agrese je podle Adama důležitá práce s rodinou a také sebereflexe agresora.

Magda se při řešení situací, ve kterých hrála roli agrese, snažila nejdříve zjistit kontext celé situace.

Podle Zdeňka není nic horšího než neřešený problém.

Jakub se s klienty snažil vždy jednat narovinu a nic si nenalhávat. Hovořil o důležitosti dávat dětem a adolescentům jistotu, že vše je řešitelné.

Podle Marka se řešení závažné šikany neobejde bez práce se skupinou. Často se ale zapomíná na individuální práci s jednotlivými aktéry.

Jakub mluvil v souvislosti se závažnými případy o riziku špatného hodnocení ze strany pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Arnošt nedoporučoval agresi mezi dětmi neřešit, na druhou stranu podle něj není dobré zastavovat rozumnou míru agresivity.