Jarda

Jarda

Jaroslav vystudoval magisterské studium obor Vychovatelství. Pracuje jako etoped ve středisku výchovné péče. S projevy agresivního chování se setkává ve své práci takřka denně. Většinou jde o fyzickou agresi dětí vůči rodičům, avšak o chtěné či úmyslné napadení se jedná zřídka, ve většině případů toho děti litují. Jaroslav upozorňuje na důležitost prevence. Radí, ať rodiče vyhledají odbornou pomoc raději dříve než později, a řeší vznikající situace včas. Klade důraz na práci s rodinou dětí s projevy agresivního chování a se školou. Pomáhá rodičům nastavit pevné hranice, pracuje na nápravě vztahů v samotné třídě dítěte a realizuje intervenční programy proti šikaně. Snaží se být pro děti rádcem a pomocníkem v řešení jejich situace.


Audio a video

Jarda často řešil případy, které začínaly vulgaritami a stupňovaly se až k fyzickým útokům vůči rodiči.
Podle Jardy je u školní šikany velmi důležité to, jak se k agresi postaví zbytek třídy. 
Jardovi pomáhalo probrat případ s kolegou, když si nevěděl rady
Jarda ve svém vzkazu narazil na téma nedostatku psychiatrů.