Marek

Marek

Marek je bývalý školní speciální pedagog, odborník a lektor věnující se sociálně patologickým jevům více než patnáct let. Působil ve středisku výchovné péče, dojížděl do škol řešit kyberšikanu, šikanu, agresi. Podle jeho zkušeností většina případů šikany začíná určitými impulzy, experimentováním, ventilováním přetlaku apod. Šikanu ve školním prostředí dnes zpravidla doprovází i ubližování v kyberprostoru. Při řešení šikany v kterékoli formě je podle Marka důležité věnovat stejnou péči oběti i agresorovi. Agresor je dítě, které udělalo chybu, a je zapotřebí, aby se z toho poučilo a zjistilo, jak dělat věci jinak. Většina agresivních projevů podle Marka souvisí s prostředím, proto je potřeba vytvářet bezpečné prostředí a klima. Ve vytváření bezpečného školního prostředí hraje podle Marka zásadní roli ředitel. Na výskyt agrese a dalších patologických jevů má ale obrovský vliv i složení třídy. Jako velmi důležité vnímá rodinné zázemí dětí. Marek vyzdvihuje období od narození po konec prvního stupně, kdy se rodiče mohou dětem nejvíc věnovat. Pak už se děti začínají rodičům “pomaličku vzdalovat”. Rodičům oběti i agresora Marek vzkazuje: “Mějte rádi své děti a buďte s nimi.”


Audio a video

Většina případů dlouhodobé agrese, se kterými se Marek setkal, začínala experimentováním či ventilací přetlaku.
Marek měl zkušenost s tím, když oběti po vyřešení šikany zažívaly pocit spravedlnosti.
Pokud učiteli někdo nahlásí podezření na šikanu, je podle Marka důležité, aby si pedagog všechno podrobně zapsal.
Podle Marka se řešení závažné šikany neobejde bez práce se skupinou. Často se ale zapomíná na individuální práci s jednotlivými aktéry.
Marek čerpal energii z krásných okamžiků s klienty
Marek vyzdvihoval sebezkušenostní výcvik a pestré praxe, které absolvoval.