Petr

Petr

Bývalý učitel, technologicky zaměřený, nyní vedoucí v neziskové organizaci, která poskytuje primární prevence školám. Zaměřují se na komplexní primární prevence pro žáky (on je odborný garant lektorů), učitele (dělá školení pedagogům) a rodiče (v rámci webináře, aby nemuseli dorazit do školy prezenčně). Kromě toho se podílí na řízených rozhovorech s agresory, což ho velmi baví a vidí v tom velký přínos i pro znalosti z primární prevence. Také pracuje přímo s obětmi kyberšikany v krizovém centru.


Audio a video

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.
Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími