Petra

Petra

První známky PPP se u Petry začaly objevovat v jejích 17 letech, kdy začala držet různé diety, později hladovět. V té době hovoří také o zkušenostech se sebepoškozováním. Snažila se vyhledat odbornou pomoc, kvůli PPP, ale také kvůli sebepoškozování. Vyhledala pomoc svépomocné skupiny, kde ji vedoucí pomohla vyhledat psychologa. Kvůli PPP byla dvakrát hospitalizovaná. Doteď má období, kdy se necítí ve svém těle dobře a přepadají ji nepříjemné myšlenky. Pomáhá ji režim a práce, sport, setkávání s jinými lidmi, sdílení na terapii. V současnosti dochází na terapie. 


Audio a video

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy. 
Petra zpětně zhodnotila svou zkušenosti a popsala denní režim v nemocnici.
Bratr Petry ji porovnával se svojí přítelkyní.