Zpět na O diagnóze

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy. 

Textová verze


To je otázka, jestli ta porucha příjmu potravy je spíš součástí poruchy osobnosti (smích) nebo porucha osobnosti je u poruchy příjmu potravy. Myslím si, že asi ne, že ne každý, kdo má poruchu příjmu potravy, má poruchu osobnosti. Ale kdo má poruchu osobnosti, často ten hraniční typ, tak si myslím, že tam je velmi častá pravděpodobnost poruchy příjmu potravy. Hodně, protože buď to je forma dalšího sebepoškozování anebo to je často běžné, že u té poruchy osobnosti je problém s vlastní identitou, s tělesnem, kdo jsem, hodně kritika na sebe, hodně pedantství, perfekcionismus… tak to se s tím úplně prostě pojí. To tomu nahrává, že se tam ta porucha příjmu potravy přichomýtne. Nevím, jestli to byla spíš další přidružená věc té poruchy osobnosti, která se mi vlastně začala naplno projevovat v těch 17 letech. Myslím, že to nebyla úplně sama kapitola, ale že to bylo spíš navíc k té poruše. Možná proto jsem v tom nebyla tak dokonalá, (smích) že to nebyla samostatná nemoc, no, jenom se sebepoškozovala jiným způsobem.


Další zkušenosti:

Bára připomínala i jiné formy poruch příjmu potravy, jako ortorexii.

Marie popisovala různé epizody svého onemocnění PPP.

Andrea vnímala souvislosti mezi její diagnózou emočně nestabilní osobnosti a projevů PPP.

Podle Bet se sebou depresivní stavy a projevy PPP úzce souvisely.

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy.

Marie zdůraznila důležitost schopnosti rozlišit dobré zdroje od zdrojů, kde spíše dochází k podpoře onemocnění.