Zpět na O diagnóze

Marie zdůraznila důležitost schopnosti rozlišit dobré zdroje od zdrojů, kde spíše dochází k podpoře onemocnění. 

Textová verze


A informace jste si vyhledávala i dřív, když jste si uvědomila, že už to může být porucha příjmu potravy? 

Asi úplně ne. V těch počátcích se o tom, myslím, až tolik nemluvilo. Až teď mi to přijde lepší a takový otevřenější, což je super, protože když se tam ta konverzace otevře, tak se tomu může u dost lidí předejít. Ale jako myslím, že v té době ne, že jsem asi znala nějaké účty, které se nějakým způsobem svěřily, ale neměly na to zaměřený ten účet a neznala jsem ani žádný v angličtině. Myslím si, že jsem znala některý ty organizace, ale že bych si je jako vyloženě hledala. Možná jo, ale já jsem podle mě vždycky narazila na špatný, že to nebyl úplně dobrý zdroj informací a ovlivnilo mě to pak ještě v horším směru. Takže si myslím, že jsem to naopak úplně nevyhledávala. Jak říkám, že jsem na tom jednu dobu byla líp, takže jsem neměla ani pocit, že bych měla vyloženě problém, no. Takže tady to jsou spíš účty, který sleduju podle mě zhruba rok až dva. Dřív jsem to úplně nevyhledávala.

To znamená, že je dobrý si dávat pozor na to, kde ty informace hledám…. 

Rozhodně, ale ono je to hrozně jako těžký protože… nebo já osobně jsem to neuměla nějak odlišit a nebyl nikdo, kdo by mě to nějakým způsobem naučil, jak hledat ty dobrý zdroje. To až právě později, no. V těch 15 jsem nad tím nějak víc nepřemýšlela. Kolikrát jsem vzala jakoukoliv radu, co jsem viděla na (název soc. sítě) nebo na internetu a slepě jsem tomu jako věřila.

Další zkušenosti:

Bára připomínala i jiné formy poruch příjmu potravy, jako ortorexii.

Marie popisovala různé epizody svého onemocnění PPP.

Andrea vnímala souvislosti mezi její diagnózou emočně nestabilní osobnosti a projevů PPP.

Podle Bet se sebou depresivní stavy a projevy PPP úzce souvisely.

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy.

Marie zdůraznila důležitost schopnosti rozlišit dobré zdroje od zdrojů, kde spíše dochází k podpoře onemocnění.