Zpět na O diagnóze

Marie popisovala různé epizody svého onemocnění PPP.

Textová verze


Já tu moji poruchu příjmu potravy asi nedokážu označit jedním pojmem, protože to v nějakým období byla anorexie, pak záchvatovitý přejídání a myslela jsem si, že jsem nikdy netrpěla bulimií, ale pak jsem zjistila, že je vlastně bulimie kterákoliv kompenzace, což jsem vlastně taky potom dělala. Ale přesně nevím, jak je to klasifikováno, takže jenom takhle stručně.


Další zkušenosti:

Bára připomínala i jiné formy poruch příjmu potravy, jako ortorexii.

Marie popisovala různé epizody svého onemocnění PPP.

Andrea vnímala souvislosti mezi její diagnózou emočně nestabilní osobnosti a projevů PPP.

Podle Bet se sebou depresivní stavy a projevy PPP úzce souvisely.

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy.

Marie zdůraznila důležitost schopnosti rozlišit dobré zdroje od zdrojů, kde spíše dochází k podpoře onemocnění.