Zpět na O diagnóze

Andrea vnímala souvislosti mezi její diagnózou emočně nestabilní osobnosti a projevů PPP. 

Textová verze


Mně přijde, že anorexii a deprese, úzkosti mám propojené určitě spolu. To je velká klasika. Poruchu příjmu potravy mám hodně propojenou s tou mojí osobnostní poruchou, že jsem emočně nestabilní a když mám nějaký propad, to zhoupnutí na houpačce, velký, náladový, tak mi tam do toho nasedají automaticky ty anorektický myšlenky ve formě odpírání si jídla, jako nějaká forma sebepoškozování. I tím je těžší těm nutkáním odolat, protože když jsem v tom propadu, já bych to porovnala jako takovou minidepresi (smích), tak je mi to vlastně jako docela jedno. Ale tím, že ty změny nálad jsou vlastně docela rychlý, tak já v tom nevydržím celý den nebo tak. Takže když se z toho proberu, tak si řeknu, to byla teda pěkná blbost, jdu se najíst.


Další zkušenosti:

Bára připomínala i jiné formy poruch příjmu potravy, jako ortorexii.

Marie popisovala různé epizody svého onemocnění PPP.

Andrea vnímala souvislosti mezi její diagnózou emočně nestabilní osobnosti a projevů PPP.

Podle Bet se sebou depresivní stavy a projevy PPP úzce souvisely.

Petra hovořila o souvislosti poruch osobnosti a poruch příjmu potravy.

Marie zdůraznila důležitost schopnosti rozlišit dobré zdroje od zdrojů, kde spíše dochází k podpoře onemocnění.