Michaela

Michaela

  • Věk rodiče v době rozhovoru: 33 let

Michaela žije spolu se svým manželem, dvěma staršími jednovaječnými dvojčaty a jejich mladšího bratra. Starší synové mají diagnózu ADHD, vývojovou dysfázii a lehkou mentální retardaci, mladší syn kromě ADHD rovněž poruchy učení. Péče o děti je pro Michaelu stresující a vyčerpávají. Situaci jí pomáhá zvládat především psychoterapeut, internetový blog, odborná literatura, dobrý vztah s manželem a procházky v přírodě. Michala byla převážně spokojena se školským systémem a odbornou péčí, nespokojena pouze s vedením školky a jednou psychiatričkou. Nejvíce Michaelu trápí živelnost a nadměrná důvěřivost dvojčat. Dětem byla zkoušena na ADHD medikace, ale vyskytly se neúnosné vedlejší účinky. Momentálně synové medikaci neužívají.

Více o Michaele

     Michaela pozorovala ADHD u svých synů již od raného dětství. Byla velmi unavená z toho, že nepravidelně a krátce spali. Když měli starší synové tři roky, doporučila dětská doktorka návštěvu psychiatričky. Psychiatrička Michaele sdělila, že jsou její děti zaostávají ve vývoji. Michala nebyla s tímto konstatováním plně spokojena a prostřednictvím internetových stránek vyhledala psycholožku. Tato psycholožka diagnostikovala synům ADHD, vývojovou dysfázii a lehkou mentální retardaci.

     Michala by si do budoucna přála rozluštit, zda je retardace důsledkem dysfázie, nebo důsledkem ADHD. Proto s dětmi absolvuje další vyšetření na neurologii a psychiatrii. Rovněž s dětmi dochází do speciálního pedagogického centra, na psychoterapii, logopedii, foniatrii a k dalším odborníkům. Zabezpečení této péče je psychicky i fyzicky náročné. Michaela je proto vděčná, že byl synům na odbornou pomoc přiznán finanční příspěvek. S medikací neměli dobré zkušenosti, proto synové žádnou v současnosti neužívajít.

     Ve školce měli synové Michaely asistenta. Celkově byla spokojena s prací pedagogů, ale roztrpčena konflikty s vedením školky. Od 8 let dochází jeden ze starších synů do speciální školy. Michaela je ráda, že se jednoduše nadchne pro školní činnosti, že si plní své úkoly a má dobrý prospěch. Nejmladší syn dochází na klasickou základní školu. Michaelu trápí, že má ke škole silný odpor.

     Michaela dále hovořila o tom, že ona sama pravděpodobně měla v dětství ADHD, dodnes u sebe pozoruje problémy se soustředěním. Informace o ADHD vyhledávala na internetu a v odborné literatuře. Náročnost péče o syny s ADHD jí pomáhá zvládat psychoterapie, internetový blog, dobrý vztah s manželem, dobré vztahy mezi jejími dětmi a procházky v přírodě.


Audio a video

Synové Michaeli se ve svých slovních projevech občas nezvládali kontrolovat.
Michaela nakoupila pomůcky, které u jejím dětem pomáhaly také pro ostatní děti ve třídě.
Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.
Michalelin syn měl i přes snahu učitelek ke škole odpor.
Michaela vnímala, že její děti raději komunikovaly s asistentkou než s vrstevníky.
Michaela potřebovala od učitelky vysvětlení, proč jí nefunguje spolupráce s jejími dětmi.