Zpět na Kolektiv a vztahy s vrstevníky dětí s ADHD

Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.

Michaela

  • Věk rodiče v době rozhovoru: 33 let

Textová verze


P: Asi aby se nebály o tom říct kamarádům. Protože třeba zrovna můj syn nemá rád, když se o něm mluví, ale na druhou stranu on nechápe ironii, nechápe nadsázku. A my to museli jeho kamarádům vysvětlit. Protože on to říkat nechtěl, my jim to museli vysvětlit. Oni to taky moc nechápou v tom věku. Ale vědí, že něčemu nerozumí a dávaj si pozor. Takže asi aby se nebáli říct to kamarádům. Aby někdo v okolí věděl, že to tak maj a že by s tím mohli mít problém.


Další zkušenosti:

Julie nemohla najít důvod proč syn reagoval agresivně na ostatní děti.

Syn Petry si získal spolužáky úspěchy ve škole.

Hanka vnímala, že si syn odmítnutí kamarády kompenzoval četbou a poslechem hudby.

Pavla si přála vybrat základní školu tak, aby se syn mohl po vyučování setkávat s kamarády.

Klára pořádala pro syna a další děti vlastní tábor.

Syn Hanky B. se rád kamarádil s chlapcem, který měl také ADHD

Ivana byla pyšná, že syn vydržel s třídním kolektivem až do sedmé třídy i přes specifický způsob komunikace.

Syn Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.

Podle Hanky B. si syn neuvědomoval, co vyvolával v ostatních dětech.

Robert si přál, aby pedagog neřešil problémy s jeho synem před kolektivem.