Zpět na Kolektiv a vztahy s vrstevníky dětí s ADHD

Syn Hanky B. se rád kamarádil s chlapcem, který měl také ADHD.

Hanka B.

  • Věk rodiče v době rozhovoru: 50 let

Textová verze


P: Bylo zajímavé, že měl syn ve třídě ještě jednoho podobně zaměřeného nebo postiženého chlapce a oni byli jak magnet, tyto děti se navzájem vyhledávají. Když jsme byli na dovolené, tak se tam z celé skupinky dětí nejvíc kamarádil s chlapcem, který jak jsme pak zjistili hovorem s rodiči, má taky ADHD. Takže ve třídě se s tímto chlapcem kamarádili, a přestože byli kamarádi, tak často došlo na to, že syn přinesl na zašití roztržené tričko kamaráda.


Další zkušenosti:

Julie nemohla najít důvod proč syn reagoval agresivně na ostatní děti.

Syn Petry si získal spolužáky úspěchy ve škole.

Hanka vnímala, že si syn odmítnutí kamarády kompenzoval četbou a poslechem hudby.

Pavla si přála vybrat základní školu tak, aby se syn mohl po vyučování setkávat s kamarády.

Klára pořádala pro syna a další děti vlastní tábor.

Syn Hanky B. se rád kamarádil s chlapcem, který měl také ADHD

Ivana byla pyšná, že syn vydržel s třídním kolektivem až do sedmé třídy i přes specifický způsob komunikace.

Syn Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.

Podle Hanky B. si syn neuvědomoval, co vyvolával v ostatních dětech.

Robert si přál, aby pedagog neřešil problémy s jeho synem před kolektivem.