Zpět na Kolektiv a vztahy s vrstevníky dětí s ADHD

Robert si přál, aby pedagog neřešil problémy s jeho synem před kolektivem.

Robert

  • Věk rodiče v době rozhovoru: 46 let

Textová verze


P: Samozřejmě z pohledu komunikace se synem bych jim doporučil, když s ním řešil konflikt, nesoulad, tak si ho vzít stranou a řešit to s ním stranou. To znamená neřešit to před celou třídou, protože samozřejmě u něj to vede k tomu, že on se brání a on se pak staví do role třídního šaška. On si pak začne dělat srandu z těch učitelů, začne je zesměšňovat, to znamená získá body u svých spolužáků. Ten konflikt se jenom eskaluje. Tak aby byli schopni to svoje ego upozadit a říct si: “OK, tak jako z nějakého důvodu se to děje, tak já si ho vezmu stranou a tam si to s ním vyřeším.”


Další zkušenosti:

Julie nemohla najít důvod proč syn reagoval agresivně na ostatní děti.

Syn Petry si získal spolužáky úspěchy ve škole.

Hanka vnímala, že si syn odmítnutí kamarády kompenzoval četbou a poslechem hudby.

Pavla si přála vybrat základní školu tak, aby se syn mohl po vyučování setkávat s kamarády.

Klára pořádala pro syna a další děti vlastní tábor.

Syn Hanky B. se rád kamarádil s chlapcem, který měl také ADHD

Ivana byla pyšná, že syn vydržel s třídním kolektivem až do sedmé třídy i přes specifický způsob komunikace.

Syn Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.

Podle Hanky B. si syn neuvědomoval, co vyvolával v ostatních dětech.

Robert si přál, aby pedagog neřešil problémy s jeho synem před kolektivem.