Zpět na Kolektiv a vztahy s vrstevníky dětí s ADHD

Podle Hanky B. si syn neuvědomoval,  co vyvolával v ostatních dětech.

Hanka B.

  • Věk rodiče v době rozhovoru: 50 let

Textová verze


P: Často to začínalo, nebo pak skončilo tím, že on si začal, což sem pak pochopila, že to souvisí s tím, že třeba syn nevědomky vyvolal nějaké chování, ale on tím, že si to neuvědomoval, tak to bral, že si začala ta holčička. Což zase bylo docela štěstí, že paní učitelka to neřešila, aby ho odsoudila, že je darebák, dala mu poznámku, ale zavolala mi, že syna todleto, tak jsme to s ním probrali. V návaznosti na to pak si myslím, že to v tom kroužku pochopil.


Další zkušenosti:

Julie nemohla najít důvod proč syn reagoval agresivně na ostatní děti.

Syn Petry si získal spolužáky úspěchy ve škole.

Hanka vnímala, že si syn odmítnutí kamarády kompenzoval četbou a poslechem hudby.

Pavla si přála vybrat základní školu tak, aby se syn mohl po vyučování setkávat s kamarády.

Klára pořádala pro syna a další děti vlastní tábor.

Syn Hanky B. se rád kamarádil s chlapcem, který měl také ADHD

Ivana byla pyšná, že syn vydržel s třídním kolektivem až do sedmé třídy i přes specifický způsob komunikace.

Syn Michaela se snažila vysvětlit kamarádům syna, že nerozumí ironii.

Podle Hanky B. si syn neuvědomoval, co vyvolával v ostatních dětech.

Robert si přál, aby pedagog neřešil problémy s jeho synem před kolektivem.