Zpět na Profily rodičů

Václav (DUSR08)

Václav (49 let), dcera (14 let) 

Pro Václava bylo zpočátku těžké rozpoznat, že se jeho dcera chová jinak a něco se s ní děje.  Když Václav zjistil, že se dcera sebepoškozuje, neprodleně vyhledal odbornou psychologickou pomoc. Dceři bylo diagnostikované ADHD a vyšlo na povrch, že jsou u ní přítomné obavy a starosti ze školního prostředí, jež vyústily do úzkostí. Po změně školy a zahájení intenzivní psychoterapie společně s farmakologickou léčbou, se dceřin stav zlepšil. Václav ostatním rodičům vzkázal, ať svým dětem naslouchají a nehodnotí je, rovněž doporučoval aktivní spolupráci s odborníky na duševní zdraví. 

 Václavův příběh

Potíže v oblasti duševního zdraví se u Václavovy dcery začaly projevovat v době povinné školní docházky. Prvních náznaků duševního onemocnění si Václav u své dcery všiml, když objevil škrábance na jejích rukou. Dcera přiznala, že se sebepoškozuje ve chvílích, které jsou pro ni emočně náročné. Po konzultaci s psychologem vyšlo najevo, že dceřiny problémy vycházely ze školního prostředí a při kontaktu s vrstevníky. Dceři bylo diagnostikováno ADHD, které se v jejím případě projevovalo úzkostnými stavy a přecitlivělostí.

Václavově dceři výrazně pomohl pobyt v denním stacionáři, jehož program jí ukázal, jak zvládat úzkostně-depresivní obtíže. V intenzivní psychoterapii pokračovala i v době rozhovoru a současně navštěvovala psychologa. Její zdravotní stav byl díky odborné péči lepší, nicméně zatím vyžadoval medikaci. Dceři také prospěla změna školy, pro kterou se Václav rozhodl na základě rady psychologa. 

Přestože si Václav ze začátku nechtěl připustit, že se jeho dceři něco takového stalo, uvědomil si, že namísto obviňování a výčitek je potřeba zaměřit se na to, jak jí pomoci. Ostatním rodičům Václav poradil, aby se nesnažili porozumět, co přesně se dítěti děje. Naopak je důležité dát dítěti pocítit bezpodmínečnou lásku a podporu. Dále doporučil následovat rady odborníků, se kterými je potřeba situaci řešit. Jako překážku však vnímal nedostatečnou síť služeb péče pro děti s duševním onemocněním v České republice a dlouhé čekací doby. 


Příspěvky

Václavově manželce konzultace s psycholožkou pomohla získat klid a jistotu.
Václav vzkázal, aby rodiče měli pevné nervy
Václav zjistil, že má dcera psychické problémy, když si všiml následků sebepoškozování.

Další zkušenosti:

Zdenka (DUSR01)

Jana (DUSR02)

Martina (DUSR03)

Kiki (DUSR04)

Renáta (DUSR05)

Kamila (DUSR06)

Tom (DUSR07)

Václav (DUSR08)

Pavel (DUSR09)

Regina (DUSR10)

Janča (DUSR11)

Anna (DUSR12)

Peťa (DUSR13)

Kristýna (DUSR14)