Arnošt Krtek

Arnošt Krtek

Mgr.Bc. Arnošt Krtek  Jako junior researcher Institutu sociálního zdraví se v rámci doktorského studia věnuje výzkumu ADHD a spirituálních determinant zdraví. Kromě badatelské činnosti pracuje jako psychoterapeutický poradce v Praze na klinice ESET, klinice ADICARE, v občanském sdružení Epimeleia a občanském sdružení Rozum a Cit. Je také vedoucím psychoterapeutického výcviku studentů psychologie a sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, supervizní poradce v občanském sdružení Romspido v Olomouci, mentálním koučem tenistů a tenisovým trenérem. Od všech těchto pracovních aktivit odpočívá především prostřednictvím dálkové cykloturistiky.