Markéta Pešoutová

Markéta Pešoutová

Mgr. Markéta Pešoutová nastupuje na doktorské studium v Olomouci. Nyní pracuje jako výzkumník na modulu ADHD, který se zabývá zkušeností dětí, rodičů a pedagogů s touto diagnózou. Mimo oblast výzkumu se věnuje konzultaci v oblasti HR a tréninkům soft-skills. Na tomto projektu se kromě nahrávání rozhovorů, kódování stará o jeho celkový průběh.