Zpět na Vzkazy

Školní psycholožka Katka vzkázala, že je třeba prostřednictvím naslouchání hledat řešení.

Textová verze


Já bych vzkázala rodičům, aby byli trpěliví, aby děti vyslechli a ptali se jich po příčině toho chování. Často děti neumí říct, proč se to děje, hlavně ty malé, takže bych vzkázala rodičům, aby se jich ptali: „Co s tím můžeš udělat? Co s tím můžu udělat já? Jak to příště můžeme udělat jinak?“ Aby hledali řešení, ne že teď je to špatný. A teď je nějaká sankce a uzamkneme to. Ale aby hledali řešení, příště co můžeme udělat jinak, nejenom ty, ale i já v tu chvíli, co ty potřebuješ ode mě, když tady budeš křičet, abych udělal. A hlavně aby opravdu netrestali děti za agresi a nedávali jim nálepky, jak někteří učitelé.


Další zkušenosti:

Sociální pedagog Jirka svým kolegům učitelům doporučoval hlavně trpělivost.

Adam učitelům vzkázal, ať hledají cesty práce s žákem a neváhají účastnit se odborných seminářů.

Jarda ve svém vzkazu narazil na téma nedostatku psychiatrů.

Ve svém vzkazu kladla Radana důraz na prevenci v podobě lásky, komunikace a péče.

Školní psycholožka Katka vzkázala, že je třeba prostřednictvím naslouchání hledat řešení.

Jakub kladl dětem na srdce, že mají vyhledat pomoc.

Martina měla vzkaz pro starší i mladší děti.