Zpět na Vzkazy

Sociální pedagog Jirka svým kolegům učitelům doporučoval hlavně trpělivost.

Textová verze


Tazatel: Kdybys mohl něco vzkázat ostatním pedagogům, kteří se setkávají s agresivitou, co by to bylo? 

Jirka: Pevný nervy při práci s agresí a hlavně to nevzdávat, i když je to občas strašně náročný. To šlo pozorovat u nás před tou covidovou dobou, kdy se na to hodně zaměřovalo a pracovalo se s tím, tak se to zlepšovalo vždycky. Takže to nevzdávat, a i když je to dokolečka a pořád se řeší třeba jedni a ti samí žáci, tak to má smysl. Jednou to dopadne na ornou půdu a bude to dobrý a nějak se to vyřeší a posune se to. 


Další zkušenosti:

Sociální pedagog Jirka svým kolegům učitelům doporučoval hlavně trpělivost.

Adam učitelům vzkázal, ať hledají cesty práce s žákem a neváhají účastnit se odborných seminářů.

Jarda ve svém vzkazu narazil na téma nedostatku psychiatrů.

Ve svém vzkazu kladla Radana důraz na prevenci v podobě lásky, komunikace a péče.

Školní psycholožka Katka vzkázala, že je třeba prostřednictvím naslouchání hledat řešení.

Jakub kladl dětem na srdce, že mají vyhledat pomoc.

Martina měla vzkaz pro starší i mladší děti.