Vzkazy

Vzkazy

Pedagogů a dalších odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie nebo sociální práce jsme se ptali na to, co by vzkázali svým kolegům nebo rodičům a dětem, kteří se ve školním prostředí mohou s agresivitou setkat. Na základě svých zkušeností nám předali jak vzkazy podpory, tak i praktické rady.

OBSAH STRÁNKY

Vzkazy učitelům

Profesionálové vyjadřovali učitelům podporu a vzkazovali jim, aby hledali cesty, jak se svými žáky pracovat, aby byli trpěliví a nevzdávali se. Doporučovali hledat příčiny agresivního chování a uvědomit si, že se často jedná o přirozenou reakci. Při práci s žákem kladli důraz na navázání přijímajícího vztahu a současně na spravedlivý přístup. Konkrétní zkušenosti s metodami práce s agresí i preventivní doporučení najdete v kapitolách Řešení agresivního chování a Doporučení k práci s agresí a prevenci.

Mezi vzkazy také zazněla důležitost práce s celým třídním kolektivem a spolupráce s rodinou. Učitelé připomínali důležitost dalšího vzdělávání v této oblasti a nabádali své kolegy k tomu, aby neměli strach požádat o radu a podporu. Arnošt vzkázal, že učitelé nemají zapomenout na péči o sebe. Mezi těmito poselstvími také zaznělo, že by školy měly mít vypracovaný co nejkonkrétnější krizový plán. Podle oslovených odborníků by také bylo užitečné, kdyby měli učitelé možnost odborné supervize, jako je to v pomáhajících profesích.

Sociální pedagog Jirka svým kolegům učitelům doporučoval hlavně trpělivost.
Adam učitelům vzkázal, ať hledají cesty práce s žákem a neváhají účastnit se odborných seminářů.

Vzkazy psychologům a psychiatrům

Psychologům a dětským psychiatrům pedagogové a další odborníci vzkázali, aby byli lidští, naslouchali dětem a nevzdávali to s nimi. Také hovořili o nedostatku dětských klinických psychologů a psychiatrů, s čímž souvisí i dlouhé objednací lhůty a přetíženost. Respondenti zmiňovali také potřebu spolupráce všech odborníků s rodinou dítěte při řesení agresivního chování.

Jarda ve svém vzkazu narazil na téma nedostatku psychiatrů.

Vzkazy rodičům

Ve vzkazech rodičům nejčastěji zaznívalo, aby neváhali vyhledat odbornou pomoc a spolupracovali se školou. Odborníci dále vzkazovali, aby dítěti rodiče věnovali svůj čas a péči a měli s ním trpělivost. Jako zásadní zmiňovali lásku a přijetí dítěte, naslouchání a komunikaci. Jana rodičům vzkazovala, aby dítě chválili, kdykoliv se něco podaří. Odborníci také zmiňovali, že je třeba, aby dítě vidělo dobré vzory v rodině, a aby na ně rodiče nepřenášeli své potíže. Za užitečné považovali hledání příčin problémového chování a prevenci. Rodičům přáli pevné nervy, aby obtížné období úspěšně zvládli.

Ve svém vzkazu kladla Radana důraz na prevenci v podobě lásky, komunikace a péče.
Školní psycholožka Katka vzkázala, že je třeba prostřednictvím naslouchání hledat řešení.

Vzkazy dětem

Dětem, u kterých se agresivní chování objevilo, odborníci vzkazovali, aby své problémové chování aktivně zkoušeli omezit, aby pátrali po jiné možnosti vybití vzteku a aby hledali oporu ve svém okolí. Vyjádřili jim podporu, aby na sobě dokázali pracovat. Dětem, kterým někdo ubližuje, Katka vzkázala, aby se nebáli bránit si své soukromí a svůj prostor, a aby našli odvahu se někomu svěřit.

Jakub kladl dětem na srdce, že mají vyhledat pomoc.
Martina měla vzkaz pro starší i mladší děti.