Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Odborníci, se kterými jsme dělali rozhovory, vzkazují učitelům, rodičům a aktérům kyberšikany to, co jim přijde z celé problematiky nejdůležitější: vztah rodičů k dětem a online světu, (ne)bagatelizování situace a co dělat, když se člověk s kyberšikanou setká. Učitelům vzkazují, jak nejlépe edukovat o bezpečnosti na internetu, jak pracovat se třídou, kde se odehrálo ubližování na internetu. Učitele experti několikrát zmíňují jako důležitou osobu v životě dítěte a základ prevence.

OBSAH STRÁNKY

Vzkazy rodičům

Většina odborníků uvedla, že rodina je pro dítě klíčová a v lepším případě mu pomáhá překonávat překážky a čelit životním výzvám. Odborník Marek a Jirka zdůrazňují, že je velmi důležité, aby rodiče byli při výchově maximálně přítomní do konce prvního stupně a pomohli dítěti orientovat se v online světě. Důležité je, aby dítě cítilo, že ho mají rodiče rádi a že se o ně může opřít. Lucie dodává, že někdy mají rodiče tendenci danou situaci bagatelizovat a tím ji zhoršit. To může vést k tomu, že se dítě uzavře a vyhledání pomoci se prodlouží.

Téma vzkazu: Rodiče a online prostor jejich dětí

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí

Téma vzkazu: Rodiče mějte rádi svoje děti a buďte tu pro ně

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Téma vzkazu: Rodiče pokuste se situaci nezlehčovat a nebuďte v ní sami

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká Lucie.

Vzkazy učitelům

Slávka učitelům vzkazuje, aby při edukaci o bezpečnosti na internetu využívali videa. Pokud jste třídní učitel a ve Vaší třídě se odehrála kyberšikana je podle odborníků Lukáše a Petra důležité, danou situaci nepřehlížet a transparentně zaujmout jasné stanovisko. Důležité je nad situací nezavírat oči a i když může být pro učitele online svět hůře pochopitelný, danou situaci řešit. Jsou to právě učitelé, kteří ovlivní dynamiku celé třídy. Prevence dle Moniky spočívá v tom učit děti vytyčit si hranice a nebát se říct, co je jim nepříjemné.

Téma vzkazu: Při edukaci o bezpečnosti na internetu používejte videa

 Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Téma vzkazu: Třídě, kde se odehrála kyberšikana je třeba nastavit jasné podmínky

 Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Téma vzkazu: Práce ve třídě s agresorem v online prostředí

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Téma vzkazu: Prevence je učit děti umět říct ne

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Téma vzkazu: Pokud nefungují rodiče, dítě se často obrací ke svému učiteli

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí Lucie.

Téma vzkazu: Kyberšikana/ubližování na internetu u Vás ve třídě

Lucie ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana. 

Téma vzkazu: Učitelé prosím řešte ubližování na internetu a kyberšikanu, nezavírejte předtím oči

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Vzkazy třídě a aktérům kyberšikany

Odborník Ondřej a Monika vzkazují adolescěntům, kteří zažili kyberšikanu, že jsou důležitou součástí kolektivu a není to jejich vina. Zároveň zdůrazňují, že se jedná o problém a je potřeba situaci aktivně řešit. Kyberšikana či ubližování na internetu se může stát komukoliv. Proto je podle odborníka Marka důležité nebýt tichý přihlížející, ale najít v sobě sílu a jednat.

Téma vzkazu: Vzkaz pro adolescenty, kteří kyberšikanu zažili – není to vaše vina

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Téma vzkazu: Může se to stát komukoliv ze třídy

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky
Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími