Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Textová verze


Rodičům obětí bych doporučila v momentě, kdy už je dítě oběť udělat vše proto, aby se situace neopakovala. U těch obětí mi přijde hodně klíčové, aby si děti věřily v tom, že jsou věci, které jim mohou být nepříjemné. To je vlastně prevence ve všem: kyberšikana, šikana, obtěžování, násilí a podobně. Prostě se mi to nelíbí, mám právo to odmítnout. Umět říct ne, mluvit o těch věcech a opravdu je opakovat. Myslím si, že je dobré, když to zazní z více stran. Pokud maminka bude do dítěte hučet a říkat to samé, tak to může jít jedním uchem tam a druhým ven. Nám se osvědčilo zvát do školy preventisty od policie. Pokud přijde uniformovaný muž a žákům něco sdělí, tak to berou jinak než když jim to paní učitelka několikrát opakuje. Takže mluvit o tom z vícero směrů, aby se děti nebály si říct, když se jim něco nelíbí. Buď to sdělit všem, nebo konkrétnímu člověk a stát si za tím.


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími