Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Textová verze


V té situaci se může objevit kdokoliv z té skupiny, ať prostě teď v tom seskupení v té třídě nebo někdy do budoucna a vlastně říct si taková nějaká pravidla i takový to jako samozřejmě potom, když se řeší ta věc, přizvou se spolužáci vlastně k tomu, k tomu řešení, zjišťují se informace, že je vlastně hrozně důležitý třeba pro rozklíčování a pro takový jako nějaký vyřešení a vyléčení té situace.


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími