Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Textová verze


Nastolit ve třídě takové prostředí, aby tam fungovala bezpečná atmosféra a klima, aby ta oběť neměla ostych se na mě jako na pedagoga kdykoliv obrátit. V případě toho, že se něco děje, něco se jí nelíbí, tak aby tam byla nastavená důvěra. Zároveň bych tu třídu jako pedagog vedl k tomu, jakým způsobem reagovat na sebe, pokud se děje někomu něco např. zvyšování sociální koheze identity s tou danou třídou – to znamená práce skrze techniky, aktivity a diskuse. Pokud vidím, že se někomu odehrává něco nepříjemného, tak se toho dotyčného zastat. Dále rozvoj prosociálního a empatického chování, všeobecně sociálních dovedností, aby to mohlo být pro tu oběť příjemnější. Samozřejmě je to teoretický model, ale určitě doporučuji vybrat si alespoň jeden aspekt a na tom pracovat. Včetně zavedení preventivních programů na dané téma a důkladné zmapování, co se ve třídě stalo, co se stalo té oběti, aby nedošlo k sekundární viktimizaci. Ta třída o tom s největší pravděpodobností bude vědět, co se tam odehrávalo a na tomto základě by se mohlo napáchat víc škody než užitku.


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími