Lukáš

Lukáš

Lukáš je okresní metodik prevence, který působí v pedagogicko-psychologické poradně, ve školách dělá preventivní programy v rámci interaktivních besed online i v tváří v tvář. Také vede metodiky prevence z různých škol a konzultuje s rodiči. S tématem kyberprostoru a s tím spojeného ubližování na internetu či kyberšikany pracuje ve všech sférách svého působení: v preventivních programech, školení metodiků a konzultacích s rodiči. Podle Lukáš je vhodné děti s tématem kyberšikany a rizicích kyberprostoru začít seznamovat klidně od předškolního věku a průběžně v každém ročníku mít jednu prevenci s tímto zaměřením a s ohledem na vývojové období dětí. 


Audio a video

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.
Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník Lukáš.
Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.
Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.