Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Textová verze


Lukáš zmiňuje, že pokud by jako pedagog měl ve třídě agresora, tak je zapotřebí vyjadřovat jasné stanovisko a transparentně hovořit anonymně a na příkladech o tom, že takové chování je nepřijatelné a plynou z něj jasné důsledky pro všechny. Například: „Tondo, ty tady nebudeš posílat fotky ostatním lidem, které je ponižují.“ Prostě to jasně nastavit, že tady to chování je u nás nepřijatelné a odehrávat se nebude. V případě, že by se odehrávalo, tak se to bude řešit a zmínit i jak se to bude řešit. Transparentně legitimizovat, aby všichni věděli, co se bude dít v případě, že se něco stane. Tohle souvisí s dynamikou třídy, protože stejně jako to platilo s tou obětí, aby žáci vyjádřili podporu, tak zároveň je potřeba říct agresorovi jasně „Hele kámo, tohle jsi přehnal, Marie je z toho špatná. Nedělej to, pokud to budeš dělat, hrozí ti tohle a my se s tebou případně nebudeme bavit.“


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími