Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Textová verze


Obětem a ve třídách říkám tohle: „Není to tvoje chyba, že ses dostala nebo dostal do role oběti. Není to tvoje chyba, že se ti dějí tyhle agresivní činy. Ale je to tvůj problém, do kterého ses dostal, ne svou chybou, ne svým zaviněním, ale je to problém, který musíš řešit. A musíš ho řešit aktivně. Nesmíš čekat na to, že někdo zázračně přijde a pomůže ti, i když se to může stát, ale je to problém, kterého jsi součástí. Ne svým zaviněním, ale přesto je potřeba to řešit. Pokud ho ty budeš chtít řešit, tak to řešení bude daleko rychlejší a daleko zdravější, vstřebatelnější pro tebe i pro všechny ostatní.“


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími