Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí

Textová verze


Jirka mluví o tom, že děti dostávají na hodinách informatiky informační letáčky, brožury i pro svoje rodiče: „My jako škola nepořádáme školení pro rodiče o tom, jak by se měly děti chovat v online prostoru. Ta hlavní zodpovědnost by měly být především na těch rodičích, aby oni věděli, na jaké stránky děti chodí a co ve volném prostoru dělají. Je to samozřejmě těžké, protože jsem taky rodič, ale prostě holt, když už to dítě mám, tak je to i o tom, že se o to dítě starám a snažím se, aby to dítě, pokud možno nemělo možnost poflakování a dělání nějakých nedobrých věcí, a to není jenom kyberšikana, to je i o využití volného času, aby třeba neničilo zařízení ve městě, nebo nemělo kontakt s nějakými záhadnými skupinami.“


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími