Zpět na Vzkazy a doporučení druhým od expertů

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká Lucie.

Textová verze


Ať jsou otevření a ve chvíli, kdy neví, jak reagovat, tak ať v tom nezůstávají sami. Ať se nebojí obrátit na nějakou odbornou pomoc. Nejenom se třeba poradit, co by se dalo dělat, protože ve chvílích, kdy se bagatelizuje, tak potom se ta důvěra a ochota dítěte může zablokovat. Ať si na sebe nekladou extra nároky, že ty děti úplně udrží od sociálních sítí do patnácti let. Spíš ať o tom s nimi mluví a snaží se je pochopit, co vidí na influencerech, hrajících hry. Pro ně jsou to důležité zdroje inspirace v tomto věku a blbý komentář od rodičů může vzbudit dojem, že ten rodič tomu vůbec nerozumí. Takže nadechnout se, vydechnout a pak něco říct


Další zkušenosti:

Jirka vyzývá rodiče ke spoluúčasti na online světě dětí.

Marek popisuje, jak je důležité s dítětem sledovat, co ho baví a utvrzovat ho v tom, že ho máte rádi

Když rodiče situaci zlehčí, dítě se pak může zablokovat. “Nebuďte v tom sami”, říká
Lucie.

Slávka doporučuje, edukovat o bezpečnosti na internetu pomocí videí.

Pokud je ve třídě oběť kyberšikany je dle Lukáše třeba nastavit jasné podmínky.

Lukáš popisuje, jak pracovat ve třídě s žákem-agresorem v online prostoru.

Podle Moniky máme učit děti říkat “ne” na to, co se je jim nepříjemné.

Když nefungují rodiče, dítě vnímá jako pevný bod svého učitele – mluvte o kyberšikaně s žáky, radí
Lucie.

Lucie. ujišťuje, že není člověk špatný pedagog, když se u Vás ve třídě objeví kyberšikana.

Petr má negativní zkušenost, že se ubližování na internetu a šikana často ve třídách neřeší a chybí touha učitelů dětem porozumět.

Pokud jsi oběť kyberšikany, není to tvoje chyba, říká preventista Ondřej.

Odborník Monika zdůrazňuje, že je důležité přizvat do řešení spolužáky

Petr vyzývá pozorovatelé ubližování na internetu a kyberšikany k ať nezůstávají tichými přihlížejícími