Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

Textová verze


Když si promítnu zpětně ten poslední rok a půl (doba pandemie koronaviru), kdy bychom paradoxně očekávali zvýšený nárůst těchto případů vzhledem k velkému číslu informačních, komunikačních technologií. Kdy se na mě obracely například školy, že se v rámci výuky žáci vyhazjí, ztlumují, zasílají si nevhodné obrázky, které jsou potom druhému nepříjemné a ubližují mu. To znamená, že jsem je pak instruoval, že to je nevhodný obsah a je potřeba zabezpečit nějakého administrátora v síti. Takže abych nepřeháněl, když to zevšeobecním, tak se ke mně dostanou jeden, dva případy za měsíc. 


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.