Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim 

Textová verze


V jakém kontextu se nejčastěji setkáváš s kyberšikanou?

Takové typické, co se děje a co si každý představí a vlastně ti žáci o tom často hovoří, že jsou focení, nebo jejich fotky, které oni dali na sociální sítě jsou stahovány a potom používány proti nim. Někomu něco pošlou a on to pak může použít proti nim a podobně. To tvrdí spoustu žáků a nevím, jak je to relevantní. Někdy to mohou zveličovat, ale tyto situace zmiňují nejčastěji. Potom jsou to situace, které zdánlivě nesouvisí s kyberšikanou jako takovou a jsou to útoky ze stran neznámých útočníků: někdo jim volná z cizího čísla a podobně. Často se bavíme o negativních a nenávistných komentářích příspěvků a podobně. 


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.