Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice Lucie

Textová verze


Ubližování na internetu třeba žáci zažili na základce, teď jsou na střední a někdo tu nahrávku objevil a vlastně dochází k retraumatizaci či připomenutí té události. Což je něco, co se dřív při klasické šikaně, která se děje jenom mezi aktéry, nestalo. Když dítě přejde kvůli šikaně na jinou školu, tak ve chvíli, kdy už je to někde zachycené, tak se to může znovu objevit. Setkávali jsme se s tím v takové jemnější formě typu: třída má skupinu, kde si domlouvá nějaké akce a někoho vyloučí z té skupiny, nebo ho tam vůbec nepozve. Stejné případy se nám objevovaly během online výuky, že někteří žáci vyhazovali jiné žáky z výuky a psali tam hanlivé komentáře. 


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.